Meny

TV

 

Härad vision/Sappa finns i fastigheterna:

 

Strängnäs:

Roggeanum 3

Majoren 16

Munkbacken 2+4

Yxhammaren 11

Präntaren 1

Furiren 3

Läraren 9

Lilljan 5

Mjölkdroppen 9
Rocken 8

Skrivaren 2+6

Munkbacken 8

Gorsingedal

 

Mariefred:

Garvaren 3

 

Stallarholmen:

Ytterselö-Östa 1:55

 

Vid fel och frågor kontaktar ni:

Sappa 0774-444744 (öppet alla dagar 8-22) eller hej@sappa.se

Härad Vision 0152-19470 

 

Telenor finns i fastigheterna: (TV-box)

Detta kommer att ändras under hösten till Sappa/Härad Vision

 

Strängnäs:

Vreten 4+5 (ändras till Häradvision den 1/11-22) 

Adjutanten 3 (ändras till Häradvision den 1/11-22)

Vreten 10 (ändras till Häradvision den 1/4-23) 

 

Vid fel och frågor kontaktar ni: 

Telenor på 020-222 222 

 

 

 

Bostadsansökan


Medsökande:


Önskemål:

Ort


Allmänna villkor för behandling av personuppgifter


Du måste kryssa i rutan
Copyright © HF Förvaltning 2023 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB