Meny

Sopsortering

2022-08-24 10:16

   

Till alla hyresgäster i fastigheten Präntaren 1 + Yxhammaren 11 + Roggeanum 3

 

Vi har infört ny avfallssortering i vissa fastigheter. Det kommer finnas kärl för:

-Matavfall (läggs i påse som knyts innan den kastas)

-Pappersförpackningar

-Metallförpackningar

-Plastförpackningar

-Övrigt hushållsavfall (läggs i en påse som knyts innan den kastas)

-Ofärgat glas (OBS! Endast i soprummet på Källgatan och vid garaget pga. av utrymme)

-Färgat glas (OBS! Endast i soprummet på Källgatan och vid garaget pga. av utrymme)

 

Så som; textiler, farligt avfall, batterier, tidningar, grovavfall, wellpapp m.m. lämnas på en återvinningscentral eller på Kvitten.

 

Se mer på www.sevab.com/privat/atervinning/sorteringsguiden/ där dem förklarar vilka sopor som ska ner i respektive kärl.

 

Det är viktigt att vi alla hjälps åt med sorteringen. Vi måste värna om vår miljö.


Bostadsansökan


Medsökande:


Önskemål:

Ort


Allmänna villkor för behandling av personuppgifter


Du måste kryssa i rutan
Copyright © HF Förvaltning 2022 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB