Meny

Sopkärl

2022-12-01 19:19

Sevab har ställt ut nya kärl där det framgår vad som ska läggas i kärlen.

Det är viktigt att rätt sopor läggs i rätt kärl. Bra om man tänker till var man lägger sina sopor.

Det går inte att lägga dem bredvid kärlen, då både fåglar och råttor kommer till påsarna för att äta och skräpa ner.

 

Tack för att vi hjälps åt.

 

I vissa kärl ska det vara:

-Matavfall (läggs i påse som knyts med dubbelknut)

-Metallförpackningar

-Ofärgat glas

-Färgat glas

-Plastförpackningar

-Pappersförpackningar

-Övrigt hushållsavfall (läggs i påse som knyts med dubbelknut)

 

Så som; textiler, farligt avfall, batterier, tidningar, grovavfall, wellpapp m.m. lämnas på en återvinningscentral eller på Kvitten.


Bostadsansökan


Medsökande:


Önskemål:

Ort


Allmänna villkor för behandling av personuppgifter


Du måste kryssa i rutan
Copyright © HF Förvaltning 2023 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB