Meny

Soprum Präntaren

2022-09-13 19:19

Sevab har ställt ut nya kärl där det framgår vad som ska läggas i kärlen.

Det är viktigt att rätt sopor läggs i rätt kärl. Det går väldigt bra i många av soprummen och mindre bra i det som finns på

Trädgårdsgatan 14B. Så bra om man tänker till var man lägger sina sopor.

Tack för att vi hjälps åt.

 

-Matavfall

-Metall

-Glas

-Plastförpackningar

-Pappersförpackningar

-Övrigt hushållsavfall


Bostadsansökan


Medsökande:


Önskemål:

Ort


Allmänna villkor för behandling av personuppgifter


Du måste kryssa i rutan
Copyright © HF Förvaltning 2022 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB