Meny

Brandskydd & trapphus

 

Gratis utbildning om brandsäkerhet i hemmet 

Nu kan du lära dig det du behöver för att göra din bostad brandsäker för dig och  din familj på ett nytt och spännande sätt. Utbildningen är gratis och  genomförs på datorn. Nu finns den även på norska, danska, engelska, finska, arabiska och somaliska.

Gå in på denna länk www.brandskyddsbanken.se

 

Brandvarnare

Testa din brandvarnare med jämna mellanrum så att den fungerar som den ska. Börjar den att pipa så är det dax att byta batteri. Detta åtgärdar ni själva. Det är en billig försäkring! Låt INTE brandvarnaren ligga i en låda eller i ett skåp!

Vid en flytt ska brandvarnaren finnas kvar i taket. Saknas denna tillkommer en kostnad på 500 kr.

 

Trapphus

Cyklar, barnvagnar, leksaker, möbler, skohylla/skor och andra föremål får enligt lag inte ställas i entréer, trapphus eller loftgångar. Soppåsar får inte ens tillfälligt ställas utanför dörren. De ska lämnas direkt på anvisad plats. Dessutom utgör dessa föremål en brandfara och försvårar exempelvis städning. En brand kan bli förödande. Därför ska trapphuset hållas fritt från brännbart material. Det ska också hållas fritt från sådant som kan vara i vägen vid en utrymning. 

 

Ställ inget brännbart i trapphuset

En brand som fått fäste kan utvecklas mycket snabbt och med stor värme- och rökutveckling som följd. Även vid en mindre brand kan ett trapphus vara fyllt med tjock, giftig rök redan efter några minuter. Skulle utrymning av huset behöva ske, blir de boende då hänvisade till fönster och balkonger. Brännbart material typ barnvagnar, tidningsbuntar, reklamblad och byggmaterial får därför inte förvaras i trapphus, oavsett hur det placeras.

 

Rullatorn kan få stå där

Det bästa är om trapphuset kan hållas fritt från all förvaring. Om praktiska förvaringsalternativ inte kan uppbringas, kan sådant som innehåller väldigt lite brännbart material få finnas i trapphuset, under förutsättning att det inte hindrar eller försvårar en utrymning. Exempel på sådant är rullatorer, barnvagnschassier och postboxar. Vid tveksamma fall är det räddningstjänsten som bedömer vad som är acceptabelt. Det viktiga är att vägen ut inte hindras. Trapphuset är ju också räddnings-tjänstens väg in vid brand och även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram snabbt. Observera att fastighetsägare ibland har egna regler kring förvaringen, exempelvis för att underlätta städning.

 

Höga krav på utformning av dagens trapphus

Eftersom trapphuset utgör en utrymningsväg ställs det mycket höga krav på vilka material som får användas när det byggs. För att skydda trapphuset från brand, exempelvis vid en brand i en lägenhet, ska det utformas som en egen brandcell. Det ska finnas branddörrar mot källare och vindar, där det ju kan förvaras mycket som är brännbart. Detta säkerhetstänkande vid byggnationen tappar sitt värde om trapphuset börjar användas som förvaringsplats.

 

SRV-31.6 RÄDDNINGSVERKET PM 2 (2) Datum Dossié/Diarienr

 

Vad säger lagen?

Enligt Lagen om skydd mot olyckor är det ägaren till en byggnad och den som nyttjar den, det vill säga exempelvis de boende, som ansvarar för brandskyddet i byggnaden. Man är bland annat skyldig att, i skälig omfattning,vidta åtgärder för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Detta innebär till exempel att upprätthålla fungerande utrymningsvägar. Ägaren ska se till att byggnaden som helhet har ett bra brandskydd och bör också förse alla lägenheter med brandvarnare. De boende ansvarar för brandskyddet i de egna lägenheterna, till exempel att byta batteri i sina brandvarnare, samt för sin beskärda del av de gemensamma utrymmena, exempelvis genom att inte förvara brännbart material i trapphusen.

 

Ljus

Lämna aldrig levande ljus obevakade. En god regel är att låta den som har tänt ljusen ansvarar för dem och släcker dem. Ett tips är att sätta en lapp på ytterdörren med texten: "GLÖM INTE SLÄCKA LJUSEN". 

Lämna aldrig barn ensamma med tändstickor, levande ljus eller tomtebloss. Använd ljusstakar av keramik eller metall, INTE trä eller plast, som brinner lätt. Ljuset ska stå stadigt och sitta i ordentligt i ljusstaken. 

 

Tänk på VAR du ställer ljuset. Det är lätt att tex en gardin fladdrar in i ljuset eller att en servett kommer för nära. 

 

Ställ inga ljus på TV:n. Stearin kan droppa ner i TV:n och antändas.

 

När adventsljusstaken tas fram, se till att byta ut den gamla torra mossan mot dekoration som inte är brännbart.
Tänd aldrig levande ljus i en gran, likaså använd inte tomtebloss i granen.

 

Var även uppmärksam på värmeljusen.

 

Julgransbelysning och elljusstakar ska ha rätt lampor och släckas med strömbrytaren eller genom att man drar ur den från eluttaget. Släck inte genom att skruva på glödlamporna. Då kan det bli glappkontakt och en gnista kan orsaka brand. En timer är
ett bra alternativ.

 

Var försiktig när du tänder grillen utomhus.

  

OM DET BRINNER
Tveka inte, ring 112 och begär brandkår.

Bostadsansökan


Medsökande:


Önskemål:

Ort


Allmänna villkor för behandling av personuppgifter


Du måste kryssa i rutan
Copyright © HF Förvaltning 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB